Gia Lai

Chanh đào

Mỗi ngày

Gia Lai

Ngày đăng: 18/08/2020
Đánh giá:

Môn Sáp Vàng

Số lượng lớn

Gia Lai

Ngày đăng: 18/08/2020
Đánh giá:

Bồ hòn

2 tấn

Gia Lai

Ngày đăng: 30/06/2020
Đánh giá:

nam-bao-ngu

Nấm Bào Ngư

Trại nấm sami farm tại chư sê Gia lai

Ngày đăng: 01/04/2020
Đánh giá:

Bí Đao – Gia Lai

100 tấn - 5000đ/kg

Hợp tác xã chia sẻ Tây Nguyên

Ngày đăng: 30/03/2020
Đánh giá:

NHẬP SĐT ĐỂ FOODCONECT GỌI CHO BẠN