Cam sành Hàm Yên

29,000 25,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu:
Kết thúc: 31/01/2021

Cam xoàn

39,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 30/11/2020

Bơ Booth

35,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 05/09/2020
Kết thúc: 05/10/2020

Khoai lang Nhật

18,000 15,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 25/01/2021
Kết thúc: 31/10/2020

Tiêu đen

90,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/09/2020
Kết thúc: 01/12/2020

Thanh long thuận tự nhiên

45,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 01/12/2020

Thanh long đỏ Globalgap

55,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/12/2021

Thanh long vỏ vàng

70,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 31/08/2020

Thanh long tím hồng

55,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 01/09/2020

Xoài cát Hòa Lộc

70,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 30/07/2020
Kết thúc: 30/12/2020

Thanh Long

40,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/08/2020
Kết thúc: 01/10/2020

Dâu da xanh – Hậu Giang

25,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 30/04/2020
Kết thúc: 30/04/2020

Bơ sáp Mã Dưỡng – Bình Phước

95,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 01/04/2020
Kết thúc: 25/04/2020

Dâu da Vàng – Hậu Giang

25,000 / kg

Số lượng: tấn

Bắt đầu: 07/05/2020
Kết thúc: 30/05/2020

NHẬP SĐT ĐỂ FOODCONECT GỌI CHO BẠN